Skip to main content

มหัศจรรย์แห่ง Focused Shock Wave

    หลายๆคนพอจะทราบบ้างแล้วว่า shock wave หรือเรียกอีกชื่อว่าคลื่นกระแทก เหมาะกับการรักษาอาการปวดเรื้อรังของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ แต่วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลน่าสนใจของ shock wave ค่ะ 

    1.รู้หรือไม่ shock wave สามารถยิงสลาย calcium ที่เกิดขึ้นได้!!!

    เครื่อง Focus shock wave เป็นนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ที่ช่วยสลายแคลเซียมที่เกิดขึ้นตามข้อต่างๆของเราได้ ซึ่งเเคลเซียมที่เกิดขึ้นบริเวณข้อต่อของเรา จะทำให้ขยับข้อต่อได้ยากลำบากมากขึ้น และทำให้เกิดอาการปวดตามมาอีกด้วย จากงานวิจัยของคุณ R Cosentino et al. ในปีค.ศ. 2003 พบว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาจาก Focus shock wave นั้นจะกระเเทกแคลเซียมที่เกาะอยู่ตามข้อทำให้เกิดการสลายและมีขนาดที่เล็กลง ในบางรายจะทำให้แคลเซียมที่เกาะอยู่นั้นสามารถหายไปได้เลยทีเดียว จึงทำให้อาการปวดลดลงและสามารถเคลื่อนไหวได้ดีมากขึ้น
 

    2.แล้วแคลเซียมแบบไหนละที่สามารถยิงสลายได้บ้าง?

    เครื่อง Focus shock wave สามารถสลายแคลเซียมที่เกิดขึ้นจากการสะสมของแคลเซียมที่มากขึ้นในบริเวณต่างๆเช่น แคลเซียมที่บริเวณเอ็นหัวไหล่,กระดูกที่งอกขึ้นมาบริเวณส้นเท้า ยกเว้นในรายที่เป็นข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis) จะไม่สามารถใช้ Focus shock wave ในการรักษาได้ เนื่องจากกระดูกที่งอกเกิดจากการเสื่อมของร่างกาย การใช้คลื่นในการรักษาอาจทำให้เกิดการอักเสบที่มากขึ้น
 

    3. Linear shock wave มีดีอย่างไร?

    สำหรับหัว Linear ของเครื่อง Shock wave นั้นจะมีความพิเศษกว่าการใช้หัว Focus shock wave นั่นก็คือการปล่อยพลังงานของ Linear shock wave นั้นจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นเส้นตรงซึ่งมีขนาดยาวถึง 46 มิลลิเมตร และสามารถลงได้ลึก 20 มิลลิเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับการรักษากล้ามเนื้อมีขนาดกว้างและยาวเช่น กล้ามเนื้อสะโพก,กล้ามเนื้อต้นขา,กล้ามเนื้อน่อง ฯลฯ ทำให้รักษาได้อย่างครอบคลุมและใช้เวลาในการรักษาที่น้อยกว่า โดยเมื่อเทียบกับ Focus shock wave แล้วนั้นจะเหมาะกับการรักษาแบบเฉพาะจุดมากกว่า

 

การลงของคลื่นพลังงาน shock wave แบบหัว Focus และ หัว Linea

ภาพแสดงการลงของคลื่นพลังงาน shock wave แบบหัว Focus (ซ้าย) และ หัว Linea (ขวา)

 

    4. Shock wave ของ Rehab care clinic ดีอย่างไร?

    การรักษาด้วยเครื่อง Shock wave นั้นมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆคือ Focus shock wave และ Radial shock wave ซึ่งที่ Rehab care clinic ของเรานั้นจะทำการรักษาด้วยเครื่อง Focus shock wave ซึ่งเครื่อง Focus shock wave นั้นจะสามารถลงได้ลึกและตรงจุดบริเวณที่ทำการรักษามากกว่าเครื่อง Radial shock wave เพราะพลังงานที่ปล่อยออกมานั้นจะมีความแตกต่างกันนั่นก็คือ เครื่อง Focus shock wave จะปล่อยพลังงานและเข้าไปรวมกันในจุดเดียวที่เราต้องการจะทำการรักษา

ส่วนเครื่อง radial shock wave นั้นจะปล่อยพลังงานเข้าลึกลงไปตั้งแต่บริเวณผิวสัมผัสจึงทำให้การรักษาอาการที่อยู่ในบริเวณค่อนข้างลึกนั้นอาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอีกอย่างหนึ่งคือการที่พลังงานของ Radial shock wave นั้นถูกปล่อยออกมาตั้งแต่บริเวณผิวนั้นจะทำให้เกิดการจ้ำเลือดของผิวได้ง่ายในคนที่มีผิวเปราะบางอาจจะมีอาการปวดที่ผิวได้ แต่สำหรับ Focus shock wave นั้นจะปล่อยพลังงานและเข้าไปรวมในบริเวณที่เราต้องการรักษาจึงทำให้รักษาได้ตรงจุดและไม่รู้สึกปวดบริเวณผิวที่ทำการรักษา ซึ่งการรักษาด้วย Focus shock wave จะช่วยลดจำนวนครั้งในการรักษาของอาการต่างๆที่มีเหมือนเทียบกับการรักษาด้วยเครื่อง Radial shock wave
 

    5. งานวิจัยของคุณ Thipataveechan P et al. ในปีค.ศ. 2017 ที่ใช้เครื่อง Focus shock wave ในการักษาเอ็นไหล่เสื่อมเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพแบบไม่มีผลึกเกาะและมีผลึกเกาะ โดยทำการรักษาโดยการยิง Focus shock wave ที่บริเวณเอ็นหัวไหล่ที่มีอาการปวดทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้ความแรงของคลื่นกระแทก 0.20-0.25 มิลลิจูลต่อตารางเมตร ความถี่ 4-5 เฮิรตซ์ จำนวน 2,000 ช็อกต่อครั้ง ทำการรักษา 1 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ พบว่าผลการศึกษาของงานวิจัยผู้เข้าร่วมทดลองมีค่าอาการปวดที่ลดลงทั้ง 2 กลุ่ม ,สามารถใช้ชีวิตในประจำวันได้ดีขึ้นในขณะทำกิจกรรมต่างๆทั้ง 2 กลุ่ม ,สามารถขยับหัวไหล่ได้องศาที่มากขึ้นทั้ง 2 กลุ่มและสามารถยกน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม แต่ในกลุ่มที่ไม่มีผลึกเกาะที่บริเวณเอ็นหัวไหล่สามารถยกได้มากขึ้นแต่ไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากค่าเริ่มต้น
 

    6. ไม่ควรใช้ ESWT ในบริเวณที่มีการไหลเวียนเลือดผิดปกติ หรือความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย บริเวณที่มีอาการติดเชื้อ เนื้องอกกระดูก หรือ ในบริเวณที่มีแผลเปิด เนื้องอก บริเวณลำตัวทั้งด้านหน้าและหลังในระหว่างตั้งครรภ์
 

    7. หากใครมีอาการปวดเรื้อรัง สามารถทำ ESWT เพื่อคลายกล้ามเนื้อ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ไม่แนะนำให้ทำทุกวันเพื่อเว้นช่วงให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมแซมตัวเอง และหากออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ปรับพฤติกรรมที่อาจส่งผลให้บาดเจ็บซ้ำ ควบคู่ไปด้วย ผลการรักษาจะดีขึ้นชัดเจนและไม่กลับมามีอาการปวดอีก

 

คลื่นกระแทก Focus shock wave รักษากล้ามเนื้อและเอ็นหัวไหล่อักเสบเรื้อรัง

ภาพแสดงการใช้คลื่นกระแทก Focus shock wave รักษากล้ามเนื้อและเอ็นหัวไหล่อักเสบเรื้อรัง ที่รีแฮปแคร์คลินิก

 

คลื่นกระแทก Focus shock wave รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า สะบัก เรื้อรัง (ออฟฟิศซินโดรม)

ภาพแสดงการใช้คลื่นกระแทก Focus shock wave รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า สะบัก เรื้อรัง (ออฟฟิศซินโดรม) ที่รีแฮปแคร์คลินิก

 

คลื่นกระแทก Focus shock wave รักษากล้ามเนื้อสะโพกอักเสบหนีบเส้นประสาท

ภาพแสดงการใช้คลื่นกระแทก Focus shock wave รักษากล้ามเนื้อสะโพกอักเสบหนีบเส้นประสาท ที่รีแฮปแคร์คลินิก

Reference 

1.https://ard.bmj.com/content/annrheumdis/60/11/1064.full.pdf (Shock Wave)

2.https://ard.bmj.com/content/annrheumdis/62/3/248.full.pdf

3.rehabmed.or.th/main/wp-content/uploads/2019/05/L-457.pdf