Skip to main content

มหัศจรรย์แห่ง High Power Laser

เครื่องเลเซอร์พลังงานสูง (High Power Laser) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการรักษาอาการปวดจากโรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูของเส้นประสาท ช่วยลดอาการชาได้ โดยสามารถควบคุมลำแสงเลเซอร์ ไม่ให้เกิดความร้อนที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อจนทำให้เกิดอันตราย ตรงกันข้ามพลังงานของเลเซอร์สามารถลงลึกสู่ตำแหน่งของโรคได้

คุณสมบัติของแต่ละความยาวคลื่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ความยาวคลื่นหลักๆ
1.650 nm ช่วยให้การดูดกลับของเม็ดเลือดแดงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กระบวนการรักษาบาดแผลหายเร็วขึ้น
2.810 nm. ช่วยสร้างพลังงาน ATP ในเซลล์ เร่งกระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อให้หายเร็วขึ้น
3.915 nm. ช่วยส่งผ่านการแลกเปลี่ยนของออกซิเจน (oxygen) ในเลือดให้มีการไหลเวียนดีขึ้น กระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเลือด น้ำเหลือง ช่วยลดอาการอักเสบ และการบวมได้
4.980 nm ช่วยในการดูดกลับสารน้ำ ช่วยในการลดบวมและลดการอักเสบได้
5.1064 nm. ให้ผลจากความร้อนทำให้เนื้อเยื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นช่วยคลายกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด เป็นผลให้เลือดไหลเวียนและนำสารอาหารมาช่วยซ่อมแซมให้หายไวขึ้นในระยะยาวและลดปวดได้อย่างดี

จุดเด่นของ เครื่องเลเซอร์พลังงานสูง “High power laser (HPL)”
1. ลดอาการปวด บวม อักเสบ เฉียบพลัน เห็นผลทันทีหลังการรักษา รู้สึกดีขึ้นถึง 40-50 % ในการรักษาครั้งแรก
2. ช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซมและฟื้นฟูของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทให้หายไวขึ้น
3. ไม่รู้สึกเจ็บขณะรักษา และรู้สึกอุ่นสบาย
4. ใช้ได้กับการอาการปวดทุกระยะ ทั้งกลุ่มเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง

เลเซอร์พลังงานสูงรักษาโรคอะไรได้บ้าง ?
•  เอ็นข้อไหล่ เอ็นข้อศอก ข้อมือ อักเสบ ไหล่ติด นิ้วล็อค
•  เอ็นร้อยหวาย ฝ่าเท้า อักเสบ
•  เข่าเสื่อม เข่าบวม
•  กระดูกคอเสื่อม หลังเสื่อม หมอนรองกระดูกอักเสบ
•  กล้ามเนื้ออักเสบจากการใช้งาน
•  ออฟฟิศซินโดรม
•  อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
•  ถุงน้ำหลังข้อพับเข่าอักเสบ
•  เท้าพลิก เอ็นข้อเท้าอักเสบ
•  มือเท้าชา
 

ภาพแสดงการใช้เลเซอร์พลังงานสูงรักษาข้อเข่าอักเสบที่รีแฮปแคร์คลินิก