Skip to main content

shoulderpain

ปวดไหล่ !! ระวังเส้นเอ็นขาด
Posted: July 08, 2021 By: adminrehabcare2 Categories:  Comment:  0

Biceps tendinitis

วันนี้มีเคสหญิงวัยกลางคนเจ็บไหล่ข้างซ้ายและรู้สึกอ่อนแรงเวลายกแขน ซักประวัติพบว่า ผู้ป่วยเคยผ่าตัดบริเวณหัวไหล่ขวา จากนั้นจึงใช้งานไหล่ซ้ายแทนไหล่ขวา ทั้งถือของเวลาไปทำงาน ถือกระเป๋าช้อปปิ้ง จนเริ่มมีอาการเจ็บด้านหน้าไหล่ซ้ายเวลายกแขน หรือถือของหนัก เมื่อสังเกตดูภายนอกไม่พบอาการผิดปกติ แต่เมื่อคลำพบจุดกดเจ็บบริเวณด้านหน้าข้อไหล่ หรือที่เรียกว่า Bicipital groove และเมื่อตรวจดูพบว่า ยังสามารถยกแขนข้นไปได้สุด แต่เมื่อต้านแรงจะมีอาการเจ็บด้านหน้าข้อไหล่ทันที

เมื่อมีการตรวจโดยใช้เครื่อง Ultrasound Diagnosis พบว่า นอกจากจะมีการอักเสบของ เอ็นกล้ามเนื้อ Biceps แล้วยังมีการเสื่อมของกล้ามเนื้อ กลุ่ม Rotator cuff ด้วย สำหรับเคสนี้การอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อBiceps เป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเกิดจากการสะสมทีละเล็กละน้อย จนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมของกล้ามเนื้อ (Degenerative) ซึ่งมาจากการใช้งานซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง และอายุที่มากขึ้น นอกจากนี้บริเวณเส้นเอ็นเป็นบริเวณที่เลือดไปเลี้ยงน้อยเมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อที่เลือดไปหล่อเลี้ยมาก กว่า ดังนั้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นจึงใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนาน

การรักษาทางกายภาพบำบัด ประกอบด้วย

·  การใช้ High power laser เพื่อลดปวด และเร่งกระบวนการซ่อมแซมเส้นเอ็นที่อักเสบอยู่

·  เมื่ออาการปวดบรรเทาลงแล้ว ให้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อกลุ่ม Rotator cuff และกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่เพื่อสร้างความมั่นคงให้ข้อไหล่


วิธีการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน

· หลีกเลี่ยงการยกของหนักทุกชนิด เพราะเมื่อมีการใช้งานแขนข้างที่ปวด จะเป็นการกระตุ้นให้เอ็นอักเสบมากยิ่งขึ้น

· ประคบเย็นบริเวณที่ปวด 15 นาที เพื่อลดอาการอักเสบ

ปวดไหล่ !! ระวังเส้นเอ็นขาด


Tips

ØBicipital groove คืออะไร Bicipital grooveคือ ร่องบนหัวกระดูกข้อไหล่ เป็นที่อยู่ของเอ็นกล้ามเนื้อ Biceps

Øกล้ามเนื้อ Biceps คืออะไร  Biceps หรือ Biceps brachiiคือกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการงอข้อศอก

Øดังนั้นเมื่อมีการใช้งานกล้ามเนื้อ Biceps โดยการงอศอกเหยียดศอกซ้ำๆกัน ทำให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อBiceps ไปเสียดสีกับร่องกระดูก Bicipital grooveจึงเกิดการอักเสบนั่นเอง

Øกล้ามเนื้อกลุ่ม Rotator cuff คืออะไรกล้ามเนื้อกลุ่ม Rotator cuffประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ 4 มัด มีหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงให้กับข้อต่อหัวไหล่