Skip to main content

เครื่องดึงหลัง/ดึงคอ (Tracton)

การดึงเป็นการใช้แรงกระทำกับร่างกายในทิศทางแยกผิวข้อต่อออกจากันช่วยคลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และลดอาการปวดจากแรงกดที่กระดูกสันหลังลดลง

การดึงแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ

1. Cervical Tractionหรือ การดึงกระดูกสันหลังส่วนคอ

2. Lumbar Tractionหรือ การดึงกระดูกสันหลังส่วนเอว

ผลของการดึงหลังและดึงคอ

 • ยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็ง
 • ลดแรงกดที่ทำต่อข้อต่อของกระดูกคอหรือหลัง
 • ลดการกดเส้นประสาทสันหลัง โดยการดึงทำให้ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังกว้างขึ้น
 • ลดแรงกดบนหมอนรองกระดูก และลดการยื่นของหมอนรองกระดูกสันหลังโดยทำให้ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังกว้างขึ้น

ข้อบ่งชี้ ของ Traction

 • กลุ่มอาการที่เกิดจากการกดรากประสาทเนื่องจากหมอนรองกระดูกเคลื่อน (Herniated disc) หรือโรคข้อกระดูกเสื่อม (Spondylosis)
 • โรคข้อกระดูกเสื่อมของกระดูกสันหลัง (Spondylosis) ซึ่งมีอาการปวดหรือเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณคอหรือหลังร่วมด้วย
 • กระดูกสันหลังเคลื่อนระดับเอวและสะโพกระดับน้อย (Lumbosacral spondylolisthesis grade I-II)

ข้อห้ามของTraction

 • การอักเสบติดเชื้อของกระดูก หรือหมอนรองกระดูก
 • มะเร็งของกระดูกหรือไขสันหลัง
 • กระดูกหักหรือเคลื่อนชนิดไม่มั่นคง
 • กระดูกพรุนขั้นรุนแรง
 • ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้