Skip to main content

ปวดข้อมือ!!! จากการอุ้มลูก แต่ทานยาไม่ได้ ทำอย่างไร คุณแม่มือใหม่ต้องรู้

ปวดข้อมือ!!! จากการอุ้มลูก แต่ทานยาไม่ได้ ทำอย่างไร คุณแม่มือใหม่ต้องรู้
Posted: January 18, 2024 By: adminrehabcare2Categories: ปวดข้อมือComment:  0

อาการปวดข้อมือในคุณแม่หลังคลอด มักพบได้บ่อยกับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกตั้งแต่ช่วงหลังคลอดจนถึงช่วงวัยก่อนลูกน้อยเดินได้ ซึ่งเป็นช่วงที่คุณแม่ต้องอุ้มลูกเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณข้อมือ หรือที่เราเรียกกันว่า “โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ (De Quervain’s disease / โรคเดอกาแวง)” โดยจะมีอาการปวดบริเวณข้อมือและโคนนิ้วหัวแม่มือ และอาจจะมีปวดไปบริเวณแขนท่อนปลายได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการใช้งานข้อมือหรือนิ้วหัวแม่มือลักษณะเดิมซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานจนเกิดการอักเสบขึ้น และหากยิ่งมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้มีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นได้

ท่าอุ้มลูกแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นเดอกาแวง และท่าอุ้มไหนปลอดภัยสำหรับคุณแม่
ท่าที่ส่งเสริมให้คุณแม่มีอาการบาดเจ็บของข้อมือ หรือเสี่ยงต่อการเป็นเดอกาแวง คือ คุณแม่ที่อุ้มลูกด้วยการใช้ร่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งสอดช้อนใต้รักแร้ลูกและอุ้มขึ้นมา เมื่อทำซ้ำๆ หรือน้ำหนักลูกน้อยที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้เส้นเอ็นข้อมือเกิดการอักเสบได้ วิธีที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บข้อมือน้อยที่สุดคือ ท่าหงายมือช้อนก้นในท่าที่ลูกกำลังนอนหงายและใช้ท่อนแขนสอดประคองหลังและศีรษะขึ้นมา ท่านี้จะช่วยลดการใช้งานบริเวณเส้นเอ็นข้อมือ จึงเป็นการถนอมข้อมือสำหรับคุณแม่ได้