Skip to main content

เวชศาสตร์ฟื้นฟู/กายภาพบำบัด/นวด ต่างกันอย่างไร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู/กายภาพบำบัด/นวด ต่างกันอย่างไร
Posted: July 08, 2021 By: adminrehabcare2Categories: เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดComment:  0

หมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไร? เหมือนนักกายภาพไหม? แล้วนักกายภาพเหมือนกับไปร้านนวดไหม? ทำไมปวดหลังต้องไปหาหมอ? ต่างกับไปนวดตรงไหน? 

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคือ.... ซึ่งต้องจบแพทย์ศาสตร์และต่อเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยทำการรักษาคนไข้ที่มีอาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท เช่นโรคปวดหลังเรื้อรัง ปวดเข่าจากวัยที่มากขึ้น ปวดหัวเรื้อรัง ปวดร้าวลงแขนขา มือชา หมอนรองกระดูกอักเสบ รองช้ำ เป็นต้น ส่วนวิธีการรักษาของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประกอบไปด้วยการใช้ยา การฝังเข็ม การฉีดยา PROLOTHERAPY การปั่นเลือดPRP การใช้STEM CELL และการใช้เครื่องมือกายภาพโดยทีมนักกายภาพบำบัด การทำกายภาพบำบัดจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาอย่างหนึ่งของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ส่วนนักกายภาพบำบัดรักษาโรคโดยการใช้เครื่องมือกายภาพบำบัด เช่น เครื่องเลเซอร์กำลังสูง เครื่องดึงหลัง เครื่องอัลตราซาวน์ การติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องพลังงานความร้อนสูง เครื่องคลื่นความถี่ระยะสั้น และการใช้เทคนิคการรักษาอื่นๆเช่น การทำวารีบำบัด การออกกำลังกายในน้ำ การประคบร้อน การประคบเย็น การคลายกล้ามเนื้อ และการการนวดก็เป็นวิธีหนึ่งของนักกายภาพบำบัดเช่นกัน 

สรุป การนวดเป็นส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดและการทำกายภาพบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะเห็นได้ว่าการรักษาอาการปวดอาการเดียวกันนั้นจะรักษาโดยการนวดทั่วไป หรือการปรึกษานักกายภาพบำบัด หรือการหาแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับอาการเจ็บปวดเป็นหลัก หากมีอาการบาดเจ็บแล้วรักษาผิดวิธีหรือปล่อยไว้ไม่รักษาแต่เนิ่นๆ อาทำให้เกิดการอักเสบนั้นเป็นมากขึ้นและกลายเป็นปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังได้ 

การปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะทำให้ผู้ป่วยได้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของอาการบาดเจ็บนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำ ทำให้อาการปวดทุเลาลง การแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องแบบเฉพาะบุคคลจะทำให้ผู้ป่วยได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว เพราะเราเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง อย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคุณอีกเลยค่ะ หากคุณหรือคนที่คุณรักมีอาการดังกล่าว โทรปรึกษาเราก่อนได้ค่ะที่ REHAB CARE CLINIC 061-801-2482